| |


בס"ד, יום רביעי ג' בשבט תש"פ  29.1.2020
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
הוראות ביטוח לאומי
סידורים שונים
הליך קבורה בישראל
קבורת חינם ומענקים
רשיון קבורה
הכנות ללוויה
רכישת מקומות
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
יצירת מודעת אבל / אזכרה
אינדקס נותני שירות
הקמת מצבה

טיפים לסידור הלוויה
לצורך סידור ההלוויה, יש להוציא רשיון קבורה - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
רצוי לתאם מספר דברים עם החברה קדישא - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
העברת הגופה לבית הקברות נעשית ע"י החברה קדישא - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
יש מספר דברים שמומלץ לקחת להלוויה - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
רצוי לדעת לפני שהולכים, מה כדאי ללבוש - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
קבורה חינם ומענקים

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 ותקנות דמי הקבורה שהוצאו על פיו, דמי הקבורה במדינת ישראל משולמים על-ידי הביטוח הלאומי. לפיכך, כאשר אדם נקבר במקום בו נפטר (ואפילו היה תייר), או במקום מגוריו הרשום בישראל, ומשפחתו אינה מבקשת הסדרי קבורה מיוחדים - הוצאות הקבורה כולן משולמות על-ידי המדינה. הדברים נכונים גם לגבי החלקות האזרחיות הפועלות לפי החוק לקבורה אלטרנטיבית ולגבי חלקות קבורה ביישובים קטנים ובקיבוצים. האיסור על גביית כספים ממשפחת הנפטר (לאחר פטירה) הינו גורף והוא חל הן על תשלום עבור חלקת הקבר והן על תשלום עבור אחזקת המקום וטיפוחו.

על אף האמור, במקרים מסוימים מטיל החוק את עלות הקבורה במלואה על המשפחה. כספים אלו משמשים את חברות הקדישא לכיסוי הוצאות הקבורה שאינן ממומנות על ידי הביטוח הלאומי, כגון הכשרת קרקעות הקבורה ופיתוחן, סלילת שבילים, ניקוז, גינון, נקיון, שמירה וביטוח.

להלן החריגים הכרוכים בתשלום

נפטר שאינו מבוטח בביטוח הלאומי
כפי שנהוג לגבי כל ביטוח, אדם שאינו משלם את הפרמיה, אינו זכאי לשירות. לפיכך, יהודי מן התפוצות המבקש להיקבר בישראל ואף ישראלי השוהה בחו"ל זמן רב מבלי לשמור על זכויותיו בביטוח הלאומי אינו זכאי לדמי קבורה. משפחת נפטר לא מבוטח תחויב בתשלום בהתאם לבית הקברות בו היא חפצה לקברו.

קבורה בבית עלמין סגור או בחלקות מיוחדות
אם המשפחה מעדיפה לקבור את יקירה בבית עלמין מסוים או בחלקה מסוימת (לדוגמא, משום ששם קבור קרוב משפחה), וישנן חלופות סבירות אחרות - תשלם המשפחה עבור הקבורה ותמלא טופס הצהרה על הסכמתה לתנאים. הסדר זה חל רק בבית עלמין אשר הוכרז על-ידי הביטוח הלאומי ואושר על-ידי שר הדתות כ'בית עלמין סגור' או בשטחים מוגדרים אשר הוכרו על-ידי הביטוח הלאומי מראש כחלקות חריגות ואינם עולים על 10% מן השטחים לקבורה (כולל החלקות שנרכשו בחיים). תעריף הקבורה אינו מוסדר בחוק, והוא תלוי בחברה קדישא, בלקוח, במקום ובזמן. במקומות מסוימים התפתח נוהג לאמץ את תעריפי רכישת החלקה בחיים גם לתחום זה.

רכישת חלקת קבר מראש בחיים
באוגוסט 2001 נקבעו תעריפי מקסימום לרכישת חלקות מראש בבתי העלמין השונים המנוהלים על-ידי חברות הקדישא והמועצות הדתיות. הסכומים נעים בין כ - 3,000 שקלים ביישובים קטנים ועד לכ -11,000 שקלים בערים הגדולות. תעריפים מופחתים נקבעו לרוכשים חלקות קבר ליד בן/בת זוג שנפטרו (80% מן התעריף), ולרוכשים חלקה בשטח המיועד לקבורה רוויה בקומות (75% מן התעריף) או לקבורה זוגית (80% מן התעריף המופחת). תעריפים מוגברים נקבעו לרוכשים חלקת קבר שלא ביישוב מגוריהם (עד 120% מן התעריף, ובירושלים - עד 130%).

הובלת הנפטר ושמירת הגופה
במקרים בהם נערכת הקבורה מחוץ לתחום האחריות הגיאוגרפי של החברה קדישא - תשלם המשפחה עבור הוצאות ההובלה הנוספת. אם תבצע זאת החברה קדישא, יחושב התעריף על-פי הוראות הביטוח הלאומי: 317 שקלים עבור 10 הקילומטרים הראשונים שמחוץ לתחום השיפוט ו- 9.64 שקלים עבור כל קילומטר נוסף (החישוב בכיוון אחד, נכון לינואר 2008). במקרים בהם מבצע אמבולנס פרטי את ההעברה, התעריפים תלויים בשוק הפרטי ויש להשוות מחירים. במקרים נדירים תידרשו לשלם עבור העברת הנפטר גם בתוך תחום אחריות החברה ולעתים אף עבור שמירת הגופה בתנאים ובטמפרטורה מתאימים. הליך זה רלוונטי בדרך-כלל כאשר מדובר בפטירה שאירעה בבית או ברחוב, בשעות הערב והלילה, והקבורה נדחתה מעבר ליום הסמוך. כאשר ישנו חשש למוות בלתי טבעי, גופת הנפטר מועברת למכון לרפואה משפטית על-ידי אמבולנס הנמצא בחוזה עם משטרת ישראל והחזרתה למקום הקבורה הינה ללא תשלום.

הסדרי קבורה מיוחדים
הביטוח הלאומי מכסה רק הסדרי קבורה סטנדרטיים, כלומר, קבורה בבית עלמין סמוך, בתכריכים מקובלים, ובמסלול הקצר שבין בית הלוויות לחלקת הקבר. אם אתם מבקשים לקרובכם הסדרי קבורה מיוחדים (לדוגמא: תכריכי פשתן מהודרים, מסלול לווייה ארוך שיעצור בתחנות שונות, מלווים נוספים להשלמת מניין וכדומה) - תשלמו עבור הסדרים אלו בנפרד. על-פי תקנות הביטוח הלאומי, התשלום עבור סטייה ממסלול הלוויה עד שעה הינו 788 שקלים ולכל חצי שעה נוספת - 394 שקלים (כשהצוות כולל עשרה מלווים לצורך מניין - עד שעה 1,576 שקלים ולכל חצי שעה נוספת- 788 שקלים, נכון לינואר 2008).

הוצאות שאינן כרוכות בקבורה עצמה
הוצאות כגון הדפסת מודעות אבל, סידור פרחים, הסעה לציבור המלווים, בניית יסודות למצבה והעמדת מצבה - מוטלות על משפחת הנפטר. שירותים אלו מסופקים על-ידי עסקים פרטיים העוסקים בתחום ומחיריהם תלויים בתחרות בשוק. באתר האינטרנט של עתים ניתן למצוא הפניות ל'שירותי קבורה' אלו וכן טווחי מחירים מקובלים.

מענק פטירה ועזרה במצבה:
מידע מן הבטוח הלאומי - ינואר 2008
אין מימון מן הביטוח הלאומי ישירות עבור מצבה.
ישנם כספים אחרים שמתקבלים מן הביטוח הלאומי שניתן להשתמש בהם עבור מצבה:
א. קצבת שארים: מי שזכאי לקצבת שארים (ילד בן פחות מ -18 ואם הוא חייל -עד השחרור, ובן זוג שהיה תלוי כלכלית. בדרך כלל רק אשה), יכול להשתמש בקצבה הזו.

ב. קצבת זקנה אחרונה: אם הנפטר קיבל קצבת זקנה, ולא קיבלו אותה עבור החודש האחרון של חייו, אפשר לתבוע אותה, אפילו אם האדם נפטר בראשון לחודש. לעתים יידרש צו ירושה שמושג מבית המשפט המקומי.

ג. מענק פטירה: ישנו מענק חד פעמי שניתן במקרים מסוימים לתבוע אותו מן הביטוח הלאומי בסניף המקומי.

מי זכאי? את המענק מקבל שאר-בשר מדרגה ראשונה של הנפטר - כלומר בן זוג או ילדים בלבד ולא קרובים נוספים. מתקבל מענק אחד למשפחה גם אם נותרו מספר שארים. כאשר נפטר גבר ואשתו בחיים - תקבל ברוב המקרים את המענק בלי בדיקות של מצבה הכלכלי.
כשנפטרת אשה - יקבל בעלה את המענק רק אם עבדה בחייה ושילמה ביטוח לאומי נוסף לביטוח ששילם בעלה, וייתכן שיהיו מבחני הכנסה נוספים.
כאשר שני ההורים נפטרו ונותרו רק ילדים (או ילד אחד), יתקבל המענק רק עבור ילד הקטן מגיל 18 (וחיילים -עד גיל 21).

סכום המענק (נכון לינואר 2008): סכום המענק הוא 7,443 ₪.

למידע נוסף:
בטוח לאומי, הרשות
לפרישה וזקנה, ירושלים 6709597 -02
לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי - לחץ כאן
תחנה לייעוץ לקשיש, ירושלים 6755452 - 02
תחנה לייעוץ לקשיש, רמלה -9777396 -08
בטוח לאומי, כללי -6709211 - 02