| |


בס"ד, יום שישי ט"ז בניסן תש"פ  10.4.2020
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
הוראות ביטוח לאומי
סידורים שונים
הליך קבורה בישראל
קבורת חינם ומענקים
רשיון קבורה
הכנות ללוויה
רכישת מקומות
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
יצירת מודעת אבל / אזכרה
אינדקס נותני שירות
הקמת מצבה

טיפים לסידור הלוויה
לצורך סידור ההלוויה, יש להוציא רשיון קבורה - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
רצוי לתאם מספר דברים עם החברה קדישא - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
העברת הגופה לבית הקברות נעשית ע"י החברה קדישא - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
יש מספר דברים שמומלץ לקחת להלוויה - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
רצוי לדעת לפני שהולכים, מה כדאי ללבוש - למידע לחץ כאן!
--------------------------------------------
הליך קבורה בישראל

מטעמים בריאותיים, אנושיים והלכתיים - מוסדרת סוגיית הקבורה בישראל בחוק ומצויה בפיקוח. סוגייה זו מוסדרת בחוק לשירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א - 1971, הקובע כי השר לענייני דתות, בהתייעצות עם גורמים נוספים, יקבע כללים למתן שירותים הקשורים ללוויה, לקבורה ולמשפחות אבלות ויפקח על ביצועם. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 והתקנות שעל פיו ממשיכים וקובעים את הסדרי המימון לקבורה על-ידי רשויות המדינה. הקבורה עצמה מבוצעת על-ידי כ- 126 חברות קבורה עירוניות ברחבי הארץ אשר להן רשיון כדין ממשרד הדתות והן חתומות על הסכם מימון עם הביטוח הלאומי ועל הסכמי שירות עם בתי החולים באיזור פעולתן. זאת בנוסף לכ - 550 חברות חוקיות קטנות הפועלות במועצות אזוריות, בקיבוצים, במושבים ובאגודות אזרחיות שונות. המדינה מקצה שטחים מיוחדים לקבורה, וחברות הקבורה מטפלות בהכשרתם, בחציבת הקברים ובחפירתם, באחזקת בתי הקברות וטיפוחם, בארגון טקסי הלוויה והקבורה ובביצועם. לחברות הקבורה גם תפקידים בלתי רשמיים במקרים של אסונות ופיגועים, קבורת חלקי גופות, קבורת אלמונים וגלמודים, זיהוי חללים, בתיאום עם המשטרה, משרד הבריאות ומערך החירום המקומי.
חברה קדישא ת"א היא הגדולה והמנוסה ביותר בארץ.

לפי ההסדרים הנהוגים, נקבר כל אדם בהתאם להשתייכותו הדתית. כלומר, יהודים לפי מסורת ישראל, עדות דתיות אחרות לפי דתן ומסורתן וחסרי דת - בקבורה אזרחית. מרבית היהודים (וחלק מחסרי הדת) נקברים על-ידי חברות הקדישא האחראיות על רוב חלקות הקבורה ליהודים ברחבי הארץ.