| |


בס"ד, יום שני י"א בכסלו תשע"ט  19.11.2018
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים

חדשות ואירועים
ידיעה מתוך ynet (12.6.2006)
--------------------------------------------
ברוכים הבאים לאתר הרישמי של חברה קדישא ת''א יפו והמחוז
--------------------------------------------
פרטים אודות מכרזים של החברה קדישא יפורסמו בקרוב
--------------------------------------------
ניתן לרכוש גם בחיים קבורת סנהדרין בקרית שאול
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
דף הבית > אודות חברה קדישא ת"א-יפו > קמחא דפסחא
קמחא דפסחא


חלוקת קמחא דפסחא לאברכים ולמשפחות ברוכות ילדים נזקקות המתגוררות בערים:

אור יהודה, אורנית, אלעד, אפעל, אלקנה, אזור, בית אריה-עופרים, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גבעת שמואל, גני תקוה, חולון, כפר אז"ר, מתן, נווה אפעל, נירית, עמנואל, עץ אפרים, צור יצחק, קרית אונו, רמת גן, רמת אפעל, שוהם, שערי תקוה, תל אביב- יפו


במסגרת פעילות הצדקה וחסד של החברה קדישא, לעילוי נשמת הנפטרים אשר הובאו לקבורה בבתי העלמין של החברה, מחלקת החברה קמחא דפסחא למשפחות נזקקות בכפוף להנחיות משרד המשפטים והמשרד לשרותי דת.

החלוקה תבוצע עפ"י הקריטריונים הבאים:

למשפחות ברוכות ילדים נזקקות:

 1. משפחות להם ששה ילדים ומעלה אשר אינם נשואים.

 2. אין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.

 3. מתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה (לפי הרשימה לעיל).

 4. משכורתם החודשית איננה עולה על 1,500 ₪ ברוטו לנפש.

  על המשפחות למלא טופס בקשה לשנת תשע"ח, בצרוף:

  • צילום ספח ת.ז. (הכולל כתובת ורשימת הילדים).

  • העתק מחשבון ארנונה או מים בלבד מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.

  • למלא בטופס הצהרה על גובה הכנסתם.


   לאברכי הכוללים:
   (אין חלוקה לרווקים)


 1. אברכים המתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה (לפי הרשימה לעיל).

 2. על האברכים גם ללמוד בכולל שמקום הלימוד הוא באזור פעילות ח"ק ת"א וששמם מופיע בדו"ח מערכת "תלמוד" כ"לומד-פעיל".

 3. על האברכים ללמוד יום שלם ו/או שהמציאו אישור על לימודים ב- 2 כוללים העומדים בתנאי סעיף 2 לעיל.

 4. אברך הלומד בכולל, שהינו סניף של מוסד שאינו בתחום הפעילות של הח"ק, ימציא תצהיר חתום ע"י ראש הכולל, כי מקום הלימוד של האברך הינו באזור הפעילות של הח"ק.

 5. זכאים אברכים להם חמישה ילדים ומעלה שאינם נשואים ושאין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.

 6. אברכים הלומדים בת"א (ומתגוררים באזור הח"ק), או מתגוררים בת"א (ולומדים באזור הח"ק) זכאים להגיש בקשה ללא קשר למספר הילדים. (לקריטריון זה זכאים גם הלומדים חצי יום בת"א וחצי יום באזור הח"ק).

  על האברך למלא טופס בקשה לשנת תשע"ח, בצרוף:


 • צילום ספח ת.ז. (הכולל כתובת ורשימת הילדים).

 • העתק מחשבון ארנונה מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.

 • דו"ח מערכת "תלמוד" לחודש 12/2017 ואילך בו מופיע שם המבקש ושם הכולל (עם ציון סטאטוס "לומד-פעיל"). לכל בקשה חייב להיות מצורף הדו"ח. אין לשלוח דו"ח מרוכז לכל הכולל.

 • להתחייב ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטרים.

  טופס שלא ימולא במלואו או טופס ישן יפסל על הסף. רצוי למלא בטופס מקורי.

https://www.lavlaron.com/forms/use/fillform.aspx?formid=1298

על הפניות להגיע ידנית למשרדי חברה קדישא בתל אביב או באמצעות הדואר לת.ד. 29725 תל אביב,

לא יאוחר מיום ל' בשבט תשע"ח (15.02.18) בקשות שתגענה באיחור או בפקס' לא תאושרנה